Horesta

 

Akademiuddannelser i ledelse

Målgruppe
Akademiuddannelser henvender sig til dig, der har job i oplevelsesindustrien, inden for service, turisme, event, kultur eller lignende. Du skal være nysgerrig og have lyst til at tilegne dig viden, der kan hjælpe dig med, at blive en professionel leder. Du skal tænde på, at ville arbejde med din egen personlige udvikling, idet forløbet er en investering i dig selv - i proces og samspil med din virksomhed.
Akademiforløbet er rettet mod mellemledere og andre talenter, som aspirerer til ledelsesopgaver i virksomheden.

Uddannelsens sammensætning
Akademiuddannelsen i ledelse giver dig redskaber til at udvikle dine egne lederkompetencer, men også til at arbejde med medarbejdernes kompetencer og potentialer, personlige som faglige.
Akademiuddannelserne er bygget op af moduler af 6-8 dages varighed fordelt over 2 måneder. Der indgår 5-6 moduler i en hel akademiuddannelse. Det tager typisk 2-3 år at gennemføre et forløb.
Du kan med fordel vælge et af nedennævnte forløb, som alle relaterer til branchens behov for ledelsesmæssige kompetencer. De nævnte forløb er offentligt anerkendt og adgangsgivende til videre uddannelse.
Adgangskrav: Relevant EUD eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring.
Akademiforløbene giver adgang til diplomuddannelsesniveauet.
Pris
Prisen for et modul på akademiuddannelsen i ledelse varierer mellem 9.900kr og 23.500kr. Du skal evt. påregne udgifter til internat.
Du kan søge statens tilskud til voksenuddannelse SVU efter gældende regler og Hotel- og Restauranterhvervets Kompetenceudviklingsfond kan derudover godtgøre overenskomstansattes deltagelse i op til 2 ugers kursusaktivitet, hvis virksomheden indbetaler til denne.
Tilmelding
Du skal tilmelde dig direkte hos kursusudbyderen evt. via nedenstående links.
Siden vil løbende blive opdateret med relevante akademiforløb målrettet oplevelsesvirksomheder.


"Lederuddannelse i Oplevelsesøkonomi"- Dania Erhverv

Forløbet består af fem moduler:
• Dig som leder
• Projektledelse
• Økonomi, nøgletal og Driftsoptimering
• Forretningsledelse
• Afslutningsmodul

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her.

Akademiuddannelse i Ledelse af oplevelsesøkonomi – Asnæs & Vangstrup

Forløbet består af 6 moduler:

• Din kommunikation med medarbejdere i Coaching og Konflikthåndtering
• Kommunikation med gæsterne i Salgspsykologi og Grundlæggende salg
• Dit lederskab i Oplevelsesledelse
• Økonomisk ledelse i Økonomistyring i praksis
• Gæsteoplevelser som konkurrenceparameter i Oplevelsesøkonomi
• Ledelsesprojekt i Afslutningsmodul

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her:


Åbne lederuddannelser - Få praktiske værktøjer og kompetencer med en uddannelse i ledelse – Connection Management A/S

Ledelse i Praksis:
http://www.connection-management.dk/educations/ledelse-i-praksis/

Forandringsledelse:
http://www.connection-management.dk/educations/forandringsledelse/

Projektstyring i praksis:
http://www.connection-management.dk/educations/projektstyring-i-praksis/

Salgspsykologi og Grundlæggende salg:
http://www.connection-management.dk/educations/salgspsykologi-og-grundlaeggende-salg/"Niels Brock Executive bestyrelsesuddannelse" til HORESTAS medlemmer med 10% rabat


Mange virksomheder i hotel- og restaurantbranchen har en bestyrelse bag sig. Niels Brocks bestyrelsesuddannelse kan bidrage til virksomhedens vækst og fremgang.

Bestyrelsesuddannelsen består af 8 moduler over 4.5 dag:
• Modul 1: Corporate Governance og lovgivningen
• Modul 2: Bestyrelsens funktioner og formalia
• Modul 3: Bestyrelse og direktion
• Modul 4: Strategi og fremdrift
• Modul R: Regnskabsanalyse og regnskabsforståelse i grundtræk for bestyrelsesmedlemmer (frivilligt modul)
• Modul 5: Bestyrelsens rolle - strategi
• Modul 6: Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv
• Modul 7: Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv
• Modul 8: Dilemma målrettet virksomheder

Normalprisen er 22.000 kr. ex. moms pr. deltager.

 

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her.

 

 

 

 

For yderligere information kontakt:

Marianne Kragh

Uddannelseschef, 
Politisk afdeling
Tlf.: +45 35 24 80 80kragh@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >