Horesta

 

Kurser

AMU-kurser

AMU-kurser er korte, faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet i forhold til deres jobfunktion. 

AMU er betegnelsen for ArbejdsMarkedsUddannelserne. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med virksomheder og brancher, der har fastlagt indhold og varighed. Et AMU-kursus varer typisk fra 1 til 10 dage. Efter gennemført AMU-kursus bliver der udstedt et kursusbevis, som er et anerkendt kompetencebevis. 

AMU-kurserne bliver afholdt med statstilskud, som finansieres af Undervisningsministeriet og virksomhederne via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB. 

AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere, men kun medarbejdere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få refusion for løntab (veu-godtgørelse), tilskud til befordring og tilskud til kost og logi. 
Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage veu-godtgørelse, hvis de ikke har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt i de sidste fem år. 

Fra 2011 er der nye regler om deltagerbetaling for kursister med videregående uddannelse, som betyder, at disse kursister skal betale fuld pris for AMU-kurser. 

AMU-kurser skal udbydes åbent, men der kan være situationer, hvor kursisterne alene består af medarbejdere fra én virksomhed. 

Herunder har vi samlet de mest stillede spørgsmål omkring AMU-kurser:

Hvad koster det at sende en medarbejder på AMU-kursus? 
Skal virksomheden betale ekstra for at sende medarbejdere på AMU-kursus?
Hvad er en AMU-udbyder?
Kan man få veu-godtgørelse til dækning af løntab?
Kan man få godtgørelse til AMU fra kompetencefondene? 
Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra AMU-kurset?
Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?
Hvordan tilmelder man en medarbejder til et AMU-kursus?
Kan medarbejderne selv tilmelde sig et kursus?
Hvilke medarbejdergrupper har adgang til AMU?
Afholdes der AMU-kurser for flygtninge/indvandrere?
Kan AMU-kurset gennemføres om aftenen eller i weekenden?
Kan man få AMU-kurser splittet op over flere uger?
Kan man få flere AMU-kurser i et forløb?
Kan man få AMU-kurset gennemført på virksomheden?
Hvor mange deltagere skal der være, før et hold bliver oprettet?
Kan man få testet sine læse-skrive-regne færdigheder i AMU?
Kan man få at vide, hvad kursisterne mener om AMU-kurserne?
Kan man tage AMU-kurser som fjernundervisning og e-læring?
Hvordan er jeg sikker på, at AMU-udbyderne følger gældende love og regler?
Hvor kan man klage, hvis man er utilfreds med AMU-udbyderens ydelser eller priser

 

For yderligere information kontakt:

Marianne Kragh

Uddannelseschef, 
Politisk afdeling
Tlf.: +45 35 24 80 80kragh@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >