Horesta

 

Kurser

AMU-kurser

AMU-kurser er korte, faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet i forhold til deres jobfunktion.

AMU er betegnelsen for ArbejdsMarkedsUddannelserne. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med virksomheder og brancher, der har fastlagt indhold og varighed. Et AMU-kursus varer typisk fra 1 til 10 dage. Efter gennemført AMU-kursus bliver der udstedt et kursusbevis, som er et anerkendt kompetencebevis.

AMU-kurserne bliver afholdt med statstilskud, som finansieres af Undervisningsministeriet og virksomhederne via Arbejdsgivernes Elevrefusion, AER.

AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere, men kun medarbejdere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få refusion for løntab (veu-godtgørelse), tilskud til befordring og tilskud til kost og logi.
Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage veu-godtgørelse, hvis de ikke har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt i de sidste fem år.

Fra 2011 er der nye regler om deltagerbetaling for kursister med videregående uddannelse, som betyder, at disse kursister skal betale fuld pris for AMU-kurser.

AMU-kurser skal udbydes åbent, men der kan være situationer, hvor kursisterne alene består af medarbejdere fra én virksomhed.

Herunder har vi samlet de mest stillede spørgsmål omkring AMU-kurser:

 

 

For yderligere information kontakt:

Marianne Kragh

Uddannelseschef, 
Politisk afdeling
Tlf.: +45 35 24 80 80kragh@horesta.dk

medarbejder_HORESTA
login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >