Horesta

 

Et blik tilbage i tiden

Hotelerhvervet

Et blik tilbage i tiden

Det var en sommerdag, nærmere bestemt d. 31. juli 1884, at den på det tidspunkt ét år gamle ”Foreningen af beværtningsdrivende af 1883” trådte sammen på en tre dage lang kongres på det daværende Hotel National i København. Kongressen endte med at føre til vedtagelsen af en resolution.

Målet med kongressen var blandt andet at gøre op med ”sorte gæstgiverier, rullekoner, barberer, urtekræmmere, detailhandlere og hørkræmmeres salg af spiritus uden afgift”. Andre problemer havde at gøre med ”de blodige skatter”, idet der dengang var forskellige skatteregler for beværtninger, hoteller og pensionater. Beværtere med få værelser skulle betale en årlig skat på 200 kr. og gæstgivere 400 kr. årligt, mens pensionater var helt fri for denne skat. Ofte havde ejerne af sidstnævnte endda ikke engang et næringsbevis. En sidste problemstilling var, at der var for let adgang til at drive gæstgiveri uden at betale brændevinsafgift, så der var altså ikke altid konkurrence på lige vilkår.

Grundlaget for resolutionen og kongressen var altså en søgen efter større forståelse for brancheproblemer og mere klare linjer og ensartede regler for alle virksomheder i branchen. I forlængelse heraf var et udbredt ønske om større kontrol med ulovlig konkurrence og misbrug af de dengang ret uklare regler. Det er disse grundlæggende ønsker, som vi i HORESTA også arbejder for at opretholde og udvikle i dagens kontekst.

Læs også HORESTA jubilæumsudgivelse, der blev lavet i anledning af vores 125 års jubilæum i 2009:
Resultatet af kongressen
Kongressen udmundede i stiftelsen af en forening, der dengang blev kaldt Samfund for Beværtningsdrivende for Danmark, og hermed var HORESTAs fundamentet lagt.

Senere kom foreningen til at hedde Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, før det så endelig blev omdøbt til HORESTA.

Lige fra starten var kommunikation til medlemmer og branchefolk et fokusområde. Foreningen fik derfor lige fra starten sit eget fagblad, som blev omdelt til medlemmerne. Dette tog i begyndelsen form af et meget kort ugeblad kaldet ”Enigheden”, men er i senere år blevet udvidet i omfang og omdøbt først til ”Hotel og Restaurant” og senest til VISITOR.

Gamle rødder
HORESTAs forhistorie gør organisationen til en af de ældste og mest traditionsrige medlemsorganisationer i Danmark. Værd at bemærke er også, at brancheorganisationer var meget sjældne, da HORESTA blev født for 125 år siden. Foreningsfriheden sikret af grundloven var på dette tidspunkt mindre end 40 år gammel.

Meget synlige erhvervsorganisationer som LO og Dansk Arbejdsgiverforening blev eksempelvis først stiftet i årtiet efter hotel- og restaurautørforeningen. HORESTAs gamle rødder giver organisationen et historisk pejlemærke for sin rolle i erhvervslivet og det danske samfund samt det ansvar, der følger med.

HORESTA har således en historisk forankret position, og denne position vil vi arbejde for  at fastholde og ikke mindst videreudvikle i det fremtidige arbejde for at fremme branchens vilkår.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >