Horesta

 

HORESTAs relationer

Life

HORESTAs internationale samarbejde

HORESTA har mange specifikke samarbejdsprojekter med internationale søsterorganisationer og samarbejdspartnere, hvilket eksempelvis handler om udvikling og "eksport" af vores klassifikationssystem, Green Key-konceptet, indhentning af erfaringer med rygerestriktioner m.m. Men især to relationer – eller rettere medlemskaber – fylder meget i vores internationale interessesfære.

Det drejer sig henholdsvis om vores medlemskab af Nordisk Besöksnäring, som vi har etableret sammen med vores nordiske søsterorganisationer samt om vores medlemsskab af HOTREC, hvor vi er sammen med alle vores europæiske kolleger. Ingen anden hotel-, restaurant- & turismeorganisation i Danmark prioriterer i lige så høj grad som HORESTA de internationale samarbejdsrelationer.


HOTREC 
År for år kan vi konstatere at EU får større og større indflydelse på national lovgivning i de europæiske lande. I nøjagtig takt hermed stiger betydningen af europæisk overvågning og lobbyisme for branchens virksomheder. Derfor er der i HORESTA stor fokus på vores samarbejde i HOTREC, som naturligvis har hovedkontor i Bruxelles. EU interesserer sig bl.a. voldsomt for at indføre europæiske standarder for nær sagt hvad som helst, der arbejdes med ”turismen som særskilt erhvervsområde”, fælles regler for levnedsmiddelhygiejne, mærkningsordninger, brandsikkerhed på hoteller etc. Alt sammen elementer, hvor det er vigtigt at HORESTA-branchernes europæiske stemme bliver hørt klart og tydeligt - derfor prioriterer vi HOTREC-arbejdet højt. 

Se mere om HOTREC, herunder navne, adresser og links til de øvrige europæiske professionelle og seriøse hovedorganisationer for hotel-, restaurant- & turismeerhvervene, på www.hotrec.org


Nordisk Besögsnäring
Sammen med vores søsterorganisationer fra Sverige, Norge, Finland og Island koordineres forskellige aktiviteter, seminarer og politiske konferencer, ligesom der naturligvis finder en stærk gensidig informationsudveksling sted. Der er mange elementer i branchens rammebetingelser, som går på tværs over de nordiske landegrænser, men med lidt tidsmæssige forskydninger. Samarbejdet i Nordisk Besöksnäring gør, at vi hver især får mulighed for at kigge lidt ind i krystalkuglen, ligesom vi i høj grad kan lære af hinandens specifikke erfaringer. Der er masser af eksempler på, at vi i Nordisk Besöksnäring har lært af hinanden og givet hinanden gode idéer - både til politisk ageren, men også til udvikling af nye medlemsprodukter og serviceydelser.

Et andet væsentligt element i Nordisk Besöksnäring er at udveksle, drøfte og koordinere de nordiske organisationers interesser i relation til EU-lovgivning og vores europæiske paraplyorganisation HOTREC.

 

Miljø

På miljøområdet samarbejder HORESTA især med organisationen FEE i forbindelse med international udbredelse og administration af Green Key.


Green Key
Green Key er det engelske navn for Den Grønne Nøgle. Green Key er turismens internationale miljømærke, som belønnes til hoteller, kroer, ferie- og kursuscentre, vandrerhjem, campingpladser, feriehuse, restauranter og idrætsanlæg, som gør en ekstra indsats for miljøet.

Green Key startede i Danmark i 1994 og har længe været ejet af HORESTA. I 2002 blev Green Key adopteret af FEE-programmet og er siden hen blevet udbredt i mere end 25 lande med flere lande på vej. Indtil 2008 har den internationale koordination været i HORESTA, men efter nogle år i henholdsvis Frankrig og Holland, er det internationale kontor samlet i et FEE sekretariat i Friluftsrådet i Danmark. 

HORESTA sidder fortsat i Green Keys internationale styregruppe og huser sekretariatet for ordningen i Danmark.


FEE 
HORESTA har et tæt samarbejde med FEE, som står for Foundation for Environmental Education. Det er en verdensomspændende organisation, der arbejder med undervisning og formidling af viden på miljøområdet. FEE har medlemsorganisationer i mere end 60 lande, og i Danmark er det Friluftsrådet, der er medlem, mens Horesta er associerede medlemmer af FEE. 

FEE står for følgende kampagner og projekter: Blue FlagEco-SchoolsYoung Reporters for the EnvironmentLearning about Forests samt Green Key


 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >