Horesta

 

HORESTAs Vision: Turismens Hus

Dansk turisme har mange udfordringer. Vi taber markedsandele, og vi står bestemt ikke øverst på den erhvervspolitiske agenda – til trods for det store vækstpotentiale, erhvervet har at byde på for Danmark. Det både kan og bør der gøres noget ved. Èn af vejene er en langt bedre organisering af erhvervets aktører, end vi hidtil har været i stand til.

Erhvervet taler i dag med mange stemmer og har derfor lettere ved at blive overhørt – end hvis vi var samlet ét sted og i højere grad var i stand til at tale med én klar stemme.

Turisterhvervet skal i langt højere grad end i dag arbejde i en fælles forståelse, efter en fælles dagsorden og med et fælles mål. Og samspillet med den nationale markedsføringsorganisation skal være langt bedre, end det er i dag. Vi har jo samme mål: Flere gæster til Danmark!

Vi ser det derfor som en oplagt vision at samle dansk turisme og oplevelseserhvervenes aktører. Her kommer idéen om et Turismens Hus ind i billedet.

Visionen om Turismens Hus
Visionen om Turismens Hus indeholder i korte træk, at så mange af turisme- og oplevelseserhvervenes aktører som overhovedet muligt går sammen og etablerer sig i ét fælles domicil – Turismens Hus (arbejdstitel). Et domicil, hvor man arbejder på at skabe en fælles turisme-agenda, og hvor man skaber grundlag for synergi, ved at de mange turismeaktører samles omkring den samme overordnede dagsorden – at skabe vækst for turisterhvervet i Danmark ved at få flere gæster til Danmark!

Her skal private og offentlige aktører bo sammen og etablere en fælles referenceramme til omverden. Det vil sige turismens interessenter; erhvervet, kunderne (turisterne), politikere, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Turismens Hus er ikke tænkt som en fælles organisation, men som et fælles domicil, hvor erhvervets aktører – private som offentlige – samles. Om gæsterne så skal overnatte på hotel, vandrerhjem, camping eller i et sommerhus kan hver enkelt branche og/ eller markedsføringsorganisation herefter arbejde for og efter – men vi skal på den overordnede agenda arbejde sammen for at gøre kagen større, for så bliver den langt sjovere at dele…

Betydelig synergi ved at dele domicil vil utvivlsomt kunne opnås. Særligt vil der kunne opstå et fagligt miljø, hvor viden og kompetencer samles ét sted, og hvor alle medarbejdere arbejder mod den samme fælles overordnede dagsorden.

At der udover disse synergi-gevinster også vil være åbenlyse økonomiske fordele ved at bo sammen i form af fælles facility management-løsninger – reception, kantine, bogholderi, etc. – er blot endnu et plus.

Ud over samling af erhvervet er det oplagt, at også den nationale markedsføringsorganisation Visit Denmark bliver en del af Turismens Hus. En virksomhed adskiller jo heller ikke afdelingen for Salg & Markedsføring og placerer den langt væk fra resten af organisationen…

I Turismens Hus vil man således kunne dele viden om alt fra brancheøkonomi og –jura til uddannelse, forskning, innovation og markedsføring. Derved vil alle husets organisationer blive tilført viden og kompetencer, og for dansk turisme vil 2 + 2 pludselig blive lig med 5.

Danmarks nationale markedsføringsorganisation, VDK, kan få en helt anden nærkontakt med det private turisterhverv end i dag og dermed en unik platform for markedsforståelse og for effektive kampagner med stor effekt og opbakning.

Tilsvarende vil det private turisterhverv få lettere adgang til viden om markeder, markedsføringsstrategier, turismestatistik, osv., der kan bidrage positivt til vækst.

Den viden som Visit Denmarks analyseafdeling besidder, kombineret med de kompetencer vi som branche- og erhvervsorganisationer besidder, er blot ét eksempel på, hvor vi ”from day one” kan udnytte vores kræfter langt, langt bedre i fællesskab.

Turisterhvervets showroom
Men Turismens Hus skal være andet og mere end et administrativt kontorfællesskab med stærke synergier.

Det skal også være stedet, hvor erhvervet kan hente idéer og inspiration til nye produkter, så vi også hermed fremmer innovationen i erhvervet.
Turismens Hus skal være domicilet man naturligt søger, når man vil vide noget om erhvervet.

Samtidig skal det være dansk turismes udstillingsvindue over for omverden – som det f.eks. også kendes fra designområdet med Dansk Designcenter. I Turismens Hus skal international presse, delegationer, erhvervet selv og mange, mange andre således præsenteres for en udstilling af det ypperste, dansk turisme kan byde på.

Det kan være ”fremtidens hotelværelse”, den nyeste it-teknologi til såvel konferencelokalet som til attraktioner og forlystelsesparker, viden om trends, viden om kunderne, udstillinger om dansk turismes flagskibe og meget meget mere.

Udstillingen vil ikke alene kunne sælge Danmark som turistdestination over for danskerne selv og potentielle udenlandske gæster. Den vil også være et fantastisk billede på, hvad dansk erhvervsliv i øvrigt formår. Det vil nemlig også være her, at Vestas og Dong kan fortælle om leverancer af grøn energi til turisterhvervet, det er her, at B&O kan vise sit nyeste tv-design frem, og det er her, at Skanlux kan komme med bud på fremtidens sommerhus.

Turismens Hus bliver dermed udstillingsvindue for langt mere end turisterhvervet som sådan. Det bliver også udstillingsvindue for den lange række af leverandører til erhvervet, hvad enten det drejer sig om teknisk udstyr, lys & lyd, energi, møbler, service, IT, osv osv. Dermed bliver Turismens Hus et vigtigt element i understøttelsen af fremme af dansk export.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >