Horesta

 

Nyheder

Opkvalificering af ledige skal forebygge mangel på arbejdskraft

15. nov 2017

Uddannelsesindsatsen for ledige med færrest kompetencer skal løftes, så ledige oparbejder de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Det har forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, LA, RV, K) aftalt.

En central del af aftalen er, at flere ledige får et uddannelsesløft, der udsprang af beskæftigelsesreformen, så flere ufaglærte ledige benytter muligheden for at blive faglært. I aftalen står der desuden:

- 20 mio. kr. gives til at styrke jobcentrenes service over for virksomheder, der mangler arbejdskraft.

- Der oprettes et etårigt forsøg med styrkelse af voksenlærlingeordningen, så flere ufaglærte ledige kan blive faglærte. Udformningen af forsøget drøfter forligskredsen ved et møde i november 2017.

”Danmark er for længst ude af krisen. Det går godt på det danske arbejdsmarked. Alene inden for de seneste år er der skabt mere end 100.000 private job. Nu handler det om at holde fast i fremgangen. Derfor skal vi tage alle advarsler om begyndende flaskehalse dybt alvorligt og samtidig have et klart fokus på, at vi udnytter fremgangen til at få flere ledige i beskæftigelse. Jeg er derfor glad for, at vi i forligskredsen bag beskæftigelsesreformen er blevet enige om en initiativpakke, der kan forebygge begyndende flaskehalse og samtidig sikre, at ledige får de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.”

 

Kommentarer