Horesta

 

Nyheder

Fordelsuddannelser skal sikre elever praktikpladser

16. feb 2017

Med 33 nye fordelsuddannelser bliver det tydeligere for de unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, hvor der er de bedste muligheder for at få praktik i en virksomhed og jobmuligheder, når uddannelsen er afsluttet. På listen er bl.a. gastronom- og tjeneruddannelserne.

Med trepartsaftalen fra august har arbejdsgiverne kollektivt forpligtet sig til at oprette praktikpladser til mindst ni ud af ti elever på de såkaldte fordelsuddannelser. Ordningen gælder hele 2017 for de 33 uddannelser.

Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor der forventes et særligt stort behov for arbejdskraft, og der er derfor gode jobmuligheder for de færdiguddannede inden for netop disse uddannelser. De 33 uddannelser er udpeget af arbejdsgiverne selv. Det betyder, at arbejdsgiverne vil bestræbe sig særligt på at oprette det nødvendige antal praktikpladser for elever på fordelsuddannelserne. Virksomhederne kan desuden få en økonomisk bonus for at indgå uddannelsesaftaler med elever fra fordelsuddannelserne.

Du kan læse mere om fordelsuddannelserne her.

 

Kommentarer