Horesta

 

Nyheder

Jens Zimmer Christensen

HORESTA: Forslag om forenkling kan ramme turismen

Meninger13. apr 2018

Hvordan bruger vi skattekronerne bedst, når det offentlige skal understøtte væksten i erhvervslivet? Det spørgsmål har et udvalg under erhvervsministeren forsøgt at besvare og er nået frem til en model, som kraftigt forenkler det nuværende system. Udvalget lægger blandt andet op til, at langt de fleste beslutninger skal flyttes fra kommuner og regioner til en statslig erhvervsfremmebestyrelse.

HORESTA bakker op om et eftersyn af erhvervsfremmesystemet, men frygter, at meget kan gå tabt for turisterhvervet, hvis de fleste beslutninger fremover skal træffes af en statslig bestyrelse.

”Vi er enige i, at erhvervsfremmesystemet trænger til et eftersyn. Men lad nu ikke forenklingen gå over gevind. Der er nu en gang store forskelle på erhvervsstruktur, infrastruktur og demografi alt afhængig af, hvor i landet man er. At forestille sig, at det kan besluttes centralt af en meget lille kreds af aktører, hvordan udviklingen bedst fremmes rundt omkring i landet, tvivler jeg faktisk på”, siger Jens Zimmer Christensen, der er formand for HORESTA.

I dag gør kommunerne en stor indsats for at udvikle det lokale erhvervsliv og en stor del af indsatsen for at fremme turisterhvervet foregår igennem de regionale vækstfora, der årligt bevilger i alt ca. 150 mio. kr. til blandt andet flerårige turismesatsninger såvel som finansiering af etablerede turismeaktører som Wonderful Copenhagen, Visit Nordjylland og Destination Bornholm. Med udvalgets forslag skal kommuner kun varetage myndighedsbehandling, og de regionale vækstfora nedlægges, omend turismefremme ikke som udgangspunkt flyttes fra regionerne.

"Turisterhvervet er et afgørende erhverv, når det kommer til at skabe vækst og beskæftigelse i hele landet. Det er et erhverv i global vækst. Og der er et kæmpe uindfriet potentiale, som vi skal have løftet de kommende år. Derfor skal vi have fokus på at fremme turismen og udvikle turismens værdikæde ved at skabe synergier mellem virksomheder og på tværs af erhverv. Det er desværre slet ikke adresseret i udvalgets anbefalinger", siger Jens Zimmer Christensen.

De politiske forhandlinger om fremtidens erhvervsfremmesystem går nu i gang og forventes afsluttet inden sommerferien 2018.

 

For yderligere information kontakt:

Kirsten Munch Andersen

Politisk direktør, 
Politisk afdeling
Tlf.: +45 35 24 80 80
Mobil +45 27 24 00 02

kma@horesta.dk

Kommentarer