Horesta

 

Nyheder

Kontrolkampagner sætter fokus på hygiejne og sous vide

Branchenyt02. mar 2018

Det er vigtigt, at personer som håndterer fødevarer, har kendskab til fødevarehygiejne og personlig hygiejne. Det sætter Fødevarestyrelsen nu fokus på med en ny kontrolkampagne.

I alle fødevarevirksomheder skal personalet instrueres eller uddannes i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det arbejde, de udfører. Instruktionen/uddannelsen skal gives fra første ansættelsesdag, og det er lederen af fødevarevirksomheden, som er ansvarlig for, at personalet har den rette instruktion eller uddannelse.

”Tidligere skulle alle relevante varemedarbejdere have gennemgået et kursus i fødevarehygiejne hos en godkendt kursusudbyder. Denne bestemmelse i den danske fødevarelovgivning er nu fjernet, og tilbage er kravet om, at virksomhedslederen skal uddanne sit personale,” siger Tine Skriver, der er HORESTAs fødevarechef.

Medarbejdere i fødevarevirksomheder skal have kendskab til hygiejnisk håndtering af fødevare samt personlig hygiejne for at kunne producere sikre fødevare. Ved utilstrækkelig uddannelse/instruktion er der risiko for at fødevarer kan blive kontaminerede og dermed give anledning til sygdomsudbrud.

Kontrolkampagnen løber fra marts til november.

Brug af fødevarekontaktmaterialer

I en anden kontrolkampagne vil Fødevarestyrelsen undersøge virksomhedernes brug af såkaldte fødevarekontaktmaterialer – altså om virksomhederne behandler råvarer og emballage på en måde, hvorpå at uønskede kemiske stoffer kan komme i kontakt med mad og drikke. 

”Kampagnen vil blandt andet undersøge, om virksomhederne anvender et materiale, der ikke er bestemt til kontakt med fødevarer, eller hvis et egnet materiale anvendes forkert. Fødevarekontaktmaterialer er kun undersøgt til de anvendelser, som de er bestemt til, og det er det, som Fødevarestyrelsen nu vil undersøge, om virksomhederne overholder,” siger Tine Skriver.

Ftalaterne er et eksempel på uønsket kemi, der kan afsmitte, hvis det forkerte materiale - her plast af typen PVC - anvendes til kontakt med alle typer af fødevarer. Fra styrelsen lyder det, at forkert anvendelse af fødevarekontaktmaterialer i virksomhederne kan bidrage til danskernes samlede udsættelse for uønsket kemi.

Fokus i denne kampagne vil eksempelvis ligge på folie, genbrug af plastbøtter og brugen af vakuumposer til fremstilling af sous vide produkter.

Kampagnen gennemføres frem til december 2018.

Læs mere om årets kontrolkampagner på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

For yderligere information kontakt:

Tine Skriver

Fødevarechef,
Fødevarer
Tlf.: + 45 35 24 80 80tsk@horesta.dk

Kommentarer