Horesta

 

Nyheder

Digital kommunikation

Har din virksomhed tjek på de nye regler for håndtering af persondata?

Branchenyt29. aug 2017

Hvordan skal virksomheden egentlig holde styr på persondata om alt fra jobansøgere og medarbejdere til gæsterne, så de ikke bryder reglerne i persondataforordningen og får store bøder? Det spørgsmål skal også hoteller, restauranter og turismevirksomheder kunne svare på, når en ny persondataforordning træder i kraft til maj næste år.

HORESTA har udarbejdet en guide, som giver et overblik over de væsentligste regler og anvisninger på, hvad man mere konkret gør for at overholde reglerne. Denne guide kan læses her.

I vid udstrækning bliver de regler vi i dag har i Persondataloven videreført. Det gælder blandt andet de helt grundlæggende krav til databehandling. Men forordningen indeholder også nogle ændringer – de væsentligste ændringer er:

- Kraftig forhøjelse af bøde niveauet, idet der – ved de tungeste overtrædelser - vil kunne gives bøder på op til 4 pct. af omsætningen.

- Ændring af definitionen af personfølsomme data

- Skærpede oplysningspligter overfor de registrerede

- Skærpelse af de registreredes rettigheder

- Øgede krav til sikkerhed

- Krav om at udarbejde ”fortegnelser” over forskellige former for databehandlinger

- For store virksomheder, som behandler store og komplekse mængder data, krav om at udarbejde ”konsekvensanalyser” samt udpegning af en ”Data Protection Officer, dvs. en ansvarlig for behandlingen af persondata.

Ændringerne, herunder det højere bødeniveau, betyder, at man – hvis man ikke allerede har det - skal få styr på behandlingen af de persondata, som man har.

HORESTA har afholdt fire gå hjem-møder i perioden fra september 2016 til maj 2017, og der vil blive afholdt yderligere to gå hjem-møder i 2017 hhv. den 7. november i Jylland og den 15. november i København. Nærmere oplysninger om disse gå hjem-møder og mulighed for tilmelding vil komme til at fremgå af HORESTAs hjemmeside under ”Det sker i HORESTA”.

HORESTA har samlet en række nyttige links i forbindelse med den nye persondataforordning. HORESTAs medlemmer kan læse oversigten her.

Hvis du har spørgsmål – også af mere konkret art - om persondatareglerne er du altid meget velkommen til at kontakte HORESTA.

 

For yderligere information kontakt:

Kaare Friis Petersen

Erhvervsjuridisk chef,
Erhvervsjura
Tlf.: +45 35 24 80 80
Mobil: +45 22 11 88 47k.petersen@horesta.dk

Kommentarer