Horesta

 

Holdninger

Turiststatistik

Den statistiske dokumentation af turisterhvervets aktiviteter er desværre meget begrænset sammenlignet med andre erhverv. Spørgsmål om fx turisterhvervets omsætning, størrelse, eksport, beskæftigelse mv. er alle vanskelige at besvare – disse tal må estimeres.

En metode hertil er turismesatellitregnskaber (TSA), som i dag udarbejdes af VisitDenmark i samarbejde med CRT. Udfordringen med de nuværende TSA-analyser er imidlertid, at der er store afvigelser fra år til år særligt grundet metodeændringer, hvilket hindrer sammenlignelighed over tid. Endelig udkommer analyserne uregelmæssigt og ofte med store forsinkelser.

Den manglende prioritering af hotel-, restaurant- og turisterhvervet betyder, at man mange tilfælde skal købe særkørsler for at få adgang til viden om erhvervet.

En af de grundlæggende udfordringer er, at antallet af virksomhedskategorier (branchekoder), som er fundamentet for al statistikproduktion i Danmarks Statistik, i de seneste mange år alene er blevet reduceret i antal frem for udviklet. Dermed afspejler virksomhedskategorierne ikke den innovation og konceptudvikling, der præger erhvervet i disse år. Dette gør det tæt på umuligt at følge udviklingen og analysere markedstendenserne i de forskellige delbrancher indenfor hotel- og restauranterhvervet, ligesom det er vanskeligt at dokumentere konsekvenserne af et givent lovforslag.

Den nye EU-forordning for turismestatistik vil indebære en række forbedringer af visse statistikker særligt på overnatningssiden, men vi oplever samtidig, at Danmarks Statistik af ressourcemæssige årsager ønsker udsættelse og dispensation for iværksættelse af flere af de nye EU-tiltag. Danmarks Statistik bør derfor tildeles de fornødne ressourcer til at implementere disse statistikker hurtigst muligt for dermed at kunne gå foran i både kvalitet og omfang af den nye statistikproduktion. Aktuelt kan nævnes, at der ikke indsamles overnatningstal for privat indkvartering (såsom AirBnB), som formodes at være en af de hurtigst voksende overnatningsformer.

Tilsvarende bør det sikres, at de statistikker, som udarbejdes af VisitDenmark, i videst mulige omfang gøres offentligt tilgængelige omkostningsfrit for brugerne, og at analyserne udarbejdes regelmæssigt på et objektivt og ensartet statistikgrundlag.

Erhvervet har som et af ganske få formået at skabe flere arbejdspladser gennem de seneste kriseår og står således for en stigende andel af beskæftigelsen. Det er vigtigt, at den vækst, som erhvervet har skabt de seneste år, også understøttes fremadrettet med brugbare og aktuelle statistikker, hvilket bl.a. kan ske ved, at serviceerhvervene repræsenteres i Danmarks Statistiks Styrelse.


Tilbage til Mærkesager

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >

PRESSEKLIP

Danske hoteller er blevet hottere om vinteren20-02-2018Oslobåden hyrer Michelin-kokke20-02-2018Flere værelser og nyt brasserie på Hotel Randers20-02-2018Startede som "lille snothvalp fra Jylland." I dag er han chef for flere tusinde20-02-2018Michelinstjerner er ikke nok: Hver fjerde restaurant opgiver af få ny kok i køkkenet20-02-2018Medie: Michelin-ansatte knokler uden overenskomst20-02-2018Ny Michelin-kok: ”Udover at blive far, så er dette her det største”20-02-2018Madturisme for milliarder20-02-2018