Horesta

 

Virksomhedsoverdragelse

Kok

Hvad er virksomhedsoverdragelse

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvis en virksomhed eller en del af en virksomhed overdrages til en anden juridisk enhed.

Et salg af ejerandele (anparter, aktier mv.) i en virksomhed er derimod ikke en virksomhedsoverdragelse. En sådan transaktion er jo kendetegnende ved, at virksomheden er uændret – og dermed at medarbejderne i sagens natur fortsat er ansat på samme vilkår af samme selskab – idet virksomheden blot får nye ejere.

Typiske virksomhedsoverdragelsessituationer i hotel og restaurationsbranchen er følgende:

  • Overdragelse af forpagtningsaftale
  • En eksisterende hotel- eller restaurationskædes køb af ny virksomhed
  • Overdragelse af lejekontrakt og alt eksisterende inventar
  • Overtagelse af konkursramt virksomhed
  • Udlicitering af rengøringsydelser på hotel
  • Udlicitering af kantinedrift

Det vil også kunne udgøre en virksomhedsoverdragelse, selvom der er tale om overdragelser indenfor samme koncern.

Det skal dog understreges, at det altid vil bero på en konkret vurdering, om en given overdragelse er en virksomhedsoverdragelse eller ej.

En del af en virksomhed
Når det skal vurderes, om der overdrages ”en del af en virksomhed” i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, skal det vurderes, om der er tale en selvstændig økonomisk enhed, som også efter overdragelse bevarer sin identitet. De identitetsbærende elementer er forskellige alt efter hvilken type af virksomhed der er tale om. Således vil det for nogen typer af virksomhed være afgørende om der overgår væsentlige materielle aktiver, mens det for andre typer af virksomhed vil være afgørende om en væsentlig del af medarbejderne overgår.

Leverandørskifte
Ved et leverandørskifte - fx ved udlicitering eller outsourcing - kan der efter omstændighederne være tale om en virksomhedsoverdragelse mellem de to leverandører. Der kan altså også ske en virksomhedsoverdragelse i et såkaldt 3-parts forhold.

En ren opgaveovergang vil derimod ifølge den gældende retspraksis ikke udgøre en virksomhedsoverdragelse. Det er vigtigt at få foretaget en juridisk vurdering af, om et leverandørskifte kan udgøre en virksomhedsoverdragelse.

Kontakt HORESTA hvis du har brug for en sådan juridisk vurdering.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >