Horesta

 

Virksomhedsoverdragelse

Særligt om elever

I udgangspunktet gælder der de samme regler for elever som for alle andre medarbejdere. Eleverne har altså ret og pligt til at overgå til den nye arbejdsgiver.

Det er dog en forudsætning herfor, at den nye arbejdsgiver er godkendt eller bliver godkendt som lærested eller praktiksted. Den nye arbejdsgiver er forpligtet til så hurtigt som muligt at søge sin virksomhed godkendt. Når den nye arbejdsgiver gør dette, er eleven omvendt forpligtet til at fortsætte uddannelsesaftalen, indtil dette er afklaret.

Hvis den nye arbejdsgiver ikke søger om godkendelse, eller gør det for langsomt, kan eleven gøre gældende, at den nye arbejdsgiver misligholder uddannelsesaftalen.

Hvis det er åbenbart at den nye arbejdsgiver ikke kan blive godkendt, kan der formentlig ikke gøres misligholdelse gældende, blot fordi den nye arbejdsgiver ikke søger om godkendelse hurtigst muligt. Det er imidlertid den nye arbejdsgiver, der må bære risikoen i de tilfælde, hvor uddannelsesaftalen ophæves, uden at den nye arbejdsgiver først har søgt spørgsmålet afklaret ved en henvendelse til de faglige udvalg.

Det anbefales derfor altid at søge om godkendelse.

Hvis virksomheden ikke kan godkendes som praktiksted

Den nye arbejdsgiver bliver som udgangspunkt ikke erstatningsansvarlig over for eleven for ophævelse af uddannelsesaftalen i de situationer, hvor den nye arbejdsgiver har søgt virksomheden godkendt i forbindelse med overdragelsen, og uddannelsesaftalen ophæves umiddelbart efter, at virksomheden har modtaget afslag til godkendelsen.

Ifølge § 35 i elevoverenskomsten mellem HORESTA-A og 3F kan eleven dog have krav på løn indtil anden stilling er tiltrådt, dog højst i 4 måneder. Kontakt HORESTA for at høre nærmere herom.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >