Horesta

 

Opsigelse

Fritstilling og suspension

Ved opsigelse skal virksomheden tage stilling til om den opsagte medarbejder skal arbejde, suspenderes eller fristilles i opsigelsesperioden.Hvis ikke andet aftales, skal medarbejderen møde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden og modtager tilsvarende sædvanlig løn. Nogle gange ønsker virksomheden imidlertid ikke, at medarbejderen møder hver dag på arbejde. I så tilfælde kan medarbejderen enten fritstilles eller suspenderes.En særlig variant er, hvor medarbejderen skal arbejde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden, men hvor arbejdsgiver giver tilsagn om at frigøre medarbejderen med ganske kort eller uden varsel, hvis medarbejderen finder andet arbejde mod at lønforpligtelsen stopper samtidig.Fritstilling

En fritstilling har følgende konsekvenser:Medarbejderens arbejds-/rådighedsforpligtelse ophører. Virksomheden kan ikke kalde medarbejderen tilbage på arbejdeMedarbejderen har både ret og pligt til hurtigst muligt at påtage sig et nyt arbejde (tabsbegrænsningspligt). Virksomheden kan kræve dokumentation for, at tabsbegrænsningspligten er opfyldt.

Medarbejderen må dog ikke tage ny beskæftigelse i en konkurrerende virksomhed eller opstarte egen konkurrerende virksomhed i fritstillingsperiodenFunktionærer har ubetinget krav på løn i 3 måneder (medmindre opsigelsesvarslet er kortere), selvom medarbejderen får andet (ikkekonkurrerende) arbejde. Herudover har arbejdsgiver mulighed for at modregne i anden lønindtægtFor så vidt angår overenskomstansatte medarbejdere, som ikke er funktionærer, kan der modregnes i anden lønindtægt, straks medarbejderen har fået ny beskæftigelse.Suspension

En suspension betyder, at medarbejderen hjemsendes, men fortsat står til rådighed og skal møde på arbejde, hvis arbejdsgiveren anmoder om det. Suspension forudsætter et reelt behov for, at medarbejderen fortsat står til rådighed.Ved en suspension har medarbejderen krav på løn i hele opsigelsesperioden og kan som udgangspunkt tage andet arbejde (dog ikke i konkurrerende virksomhed), men det er et krav, at medarbejderen fortsat kan opfylde rådighedsforpligtelsen over for sin gamle arbejdsplads. Så længe medarbejderen opfylder sin rådighedsforpligtelse, kan der ikke ske modregning.Hvis medarbejderen senere fritstilles, begynder minimalerstatningsperioden på 3 måneder først at løbe fra fritstillingstidspunktet. Derfor bør det nøje overvejes, om der er behov for at medarbejderen står til rådighed for evt. arbejde.

Bemærk venligst, at ovennævnte og notatet ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTA’s juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf.nr. 35 24 80 40 eller e-mail callcenter@horesta.dk 

Januar 2016

 

 

For yderligere information kontakt:

Karina Lindewald

Juridisk chef, advokat
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80
Mobil: +45 41 88 11 38kli@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >