Horesta

 

Opsigelse

Bortvisning

Grov misligholdelse af ansættelsesforholdet kan berettige til bortvisning.

 

Bortvisningsgrunde
Eksempler på bortvisningsgrunde kan efter omstændighederne være:
  • Alle former for berigelse (tyveri, underslæb og bedrageri)
  • Ulovlig udeblivelse/bortgang
  • Lydighedsnægtelse/arbejdsvægring
  • Grov illoyalitet overfor arbejdsgiveren
  • Konkurrerende virksomhed
  • Vold
  • Overtrædelser af påbud, som på forhånd er meddelt medarbejderen, eksempelvis alkoholforbud angivet i personalehåndbog eller lignende.
I nogle tilfælde vil en bortvisning kræve, at medarbejderen har modtaget en forudgående advarsel om, at en fortsættelse af adfærden eller gentagelse vil medføre en bortvisning.

I andre tilfælde kan der være tale om en så grov misligholdelse, at der umiddelbart kan skrides til en bortvisning. Det gælder for eksempel, hvis medarbejderen har begået berigelseskriminalitet over for virksomheden.

I alle tilfælde er det vigtigt, at virksomheden kan dokumentere/sandsynliggøre, at medarbejderen har begået en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Bortvisningen skal ske i umiddelbar tilknytning til misligholdelsen ellers fortabes retten.Konsekvenser

Bortvisning betyder, at ansættelsesforholdet afsluttes med øjeblikkelig virkning, hvorfor lønudbetaling, samtlige lønaccessorier og øvrige forpligtelser stopper pr. bortvisningsdagen.

Hvis bortvisningen ikke er berettiget, vil virksomheden kunne blive pålagt betaling af erstatning for løn og feriepenge svarende til medarbejderens opsigelsesvarsel. Hertil kommer en godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis det vurderes, at arbejdsgiveren heller ikke i den givne situation havde rimelig grund til at opsige medarbejderen med normalt varsel.

Bemærk venligst at ovennævnte ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTA's juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf.nr. 3524 8040 eller e-mail callcenter@horesta.dk.


Januar 2016

 

For yderligere information kontakt:

Karina Lindewald

Juridisk chef, advokat
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80
Mobil: +45 41 88 11 38kli@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >