Horesta

 

Fleksjob

aftaleret

Fleksjob

Ansættelse af fleksjobbere

Den 1. januar 2013 trådte de nye regler om fleksjob i kraft. Reglerne gælder for alle nye fleksjob indgået efter den 1. januar 2013. De fleksjobaftaler, der er indgået inden da, berøres ikke af lovændringen men fortsætter som hidtil.

Den nye fleksjobordning indebærer, at medarbejdere kan ansættes i fleksjob ned til ganske få timer om ugen, og virksomheden skal kun betale for den tid, som medarbejderen reelt arbejder. Derudover kan der ydes et tilskud fra kommunen, som udbetales direkte til medarbejderen. Tidligere betalte virksomheden den fulde løn til fleksjobberen og modtog et tilskud til lønnen fra kommunen.

De nye regler indebærer også, at en medarbejder, der allerede er ansat på virksomheden og får nedsat sin arbejdsevne, skal fastholdes i et ordinært job i 12 måneder på særlige vilkår før, der kan etableres et fleksjob.

Fleksjob bliver bevilliget for en femårig periode
Kommunen bevilliger efter den 1. januar 2013 fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ikke, at man kun kan have en fleksjobber ansat i fem år af gangen. Det betyder blot, at kommunen hvert femte år skal vurdere, om medarbejderen fortsat er berettiget til et fleksjob.

Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at fleksjobberen aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Hvornår er der tale om et nyt fleksjob?
Det giver sig selv, at hvis man ansætter en helt ny medarbejder i et fleksjob, er der tale om et nyt fleksjob. Men der kan også være tale om et nyt fleksjob, hvis der foretages ændringer i ansættelsen for en medarbejder, der allerede er ansat på virksomheden i et fleksjob.

Det er fx tilfældet, hvis en fleksjob-medarbejder skifter til en anden stilling i virksomheden med et helt nyt ansættelsesområde, som betyder, at ændringer i medarbejderens løn- og ansættelsesvilkår ændres eller som betyder, at medarbejderen får nye arbejdsopgaver.

Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis der fx kun ændres på medarbejderens skånebehov eller timetal eller, hvis der ændres på jobbeskrivelsen eller jobtitlen uden, at arbejdsopgaver eller løn- og ansættelsesvilkår ændres.


Bemærk venligst, at ovennævnte ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTA´s juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf. 35 24 80 40 elle e-mail callcenter@horesta.dk

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >