Horesta

 

Elever

Erhverv

Lønrefusion fra Arbejdernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Tilbage til elever. 

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) har skiftet navn til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ved ansættelse af elever er virksomheden berettiget til at modtage lønrefusion under elevens skoleophold. 

Refusion af lønomkostninger til elever foregår via AUB. Når elevens uddannelsesaftale er registreret på den lokale erhvervsskole, sker der en automatisk registrering hos AUB.
 


Hvem er omfattet af loven
Alle arbejdsgivere, der er omfattet af Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Dette vil i praksis betyde alle arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere.
 


Hvornår udbetales der lønrefusion
AUB yder refusion til arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever.
 


Satser for lønrefusion i 2017 - kr. pr. skoleuge:

1. års elever

2.560

2. års elever

2.830

3. års elever

3.200