Horesta

 

Arbejdsmiljø

Sikkerhed

Arbejdsmiljørepræsentant

Hvem kan vælges?
Hvem, der kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, afgøres normalt efter reglerne om valg af tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende område. Det vil sige, at det er overenskomsternes bestemmelser om anciennitet og kvalifikationer, der lægges til grund.

Elever, arbejdsledere og arbejdsgivere kan ikke vælges.

Hvis man er omfattet ag hovedoverenskomsten for hotel-, restauration - og turisterhvervet gælder således følgende krav, når man skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant:

Medarbejderen skal være heltidsbeskæftiget, være blandt de anerkendt dygtige medarbejdere og have været ansat mindst 9 måneder i virksomheden.

Hvis man skal vælges som tillidsrepræsentant,, gælder desuden et krav om, at man skal være organiseret. Dette krav gælder dog ikke for arbejdsmiljørepræsentanten, som ikke behøver at være medlem af en bestemt faglig organisation for at blive valgt.


Fremgangsmåde ved valget
Der er ingen særlige krav til, hvordan valget skal foregå. Det er dog en god idé at udsende en indkaldelse til valget i god tid – fx 14 dage før. Der kan også sættes opslag op på relevante steder.

Arbejdsgiverens mulighed for at gøre indsigelse mod valget
Hvis arbejdsgiveren finder, at den valgte arbejdsmiljørepræsentant ikke lever op til tillidsmandsreglerne for så vidt angår valgbarhed, kan arbejdsgiveren gøre indsigelse mod valget. Men ellers ikke - det er medarbejderne, der skal vælge, hvem de vil have som arbejdsmiljørepræsentant.

Enhver uoverensstemmelse om arbejdsmiljørepræsentantens valg, valgbarhed mv. afgøres ved fagretlig behandling.


Hvad gør man, hvis ingen ønsker at lade sig vælge?

Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen alene. Det er også tilfældet, hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af fx sygdom eller ferie. I forhold til Arbejdstilsynet er det dog vigtigt, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at denne regelmæssigt har opfordret til at medarbejderne stiller op til valg af arbejdsmiljørepræsentant.


Når ingen medarbejdere vil være arbejdsmiljørepræsentanten

Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen alene. Det er også tilfældet, hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af fx sygdom eller ferie. I forhold til Arbejdstilsynet er det dog vigtigt, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at denne regelmæssigt har opfordret til at medarbejderne stiller op til valg af arbejdsmiljørepræsentant.


Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for hele valgperioden

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år, men valgperioden kan efter aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte forlænges til 4 år. Arbejdsmiljørepræsentanten sidder som udgangspunkt valgperioden ud. Han kan ikke ”væltes” af kollegerne, hvis de bliver trætte af ham.

Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke nedlægge sit hverv i en valgperiode. Gør han det alligevel, har de ansatte ikke ret til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der kan dog vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige herom.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende fra virksomheden på grund af orlov, sygdom eller lignende i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten forlader virksomheden eller den afdeling, han repræsenterer, skal der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant.


Arbejdsmiljørepræsentantens rettigheder
Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende eller tilsvarende faglige område. Det betyder, at der skal tvingende årsager til at afskedige en arbejdsmiljørepræsentant.

Ved afskedigelse er det i nogle overenskomster et krav, at organisationerne underrettes forud for afskedigelsen. Det anbefales derfor at tage kontakt til HORESTA, hvis man påtænker at afskedige en arbejdsmiljørepræsentant.

Beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanten indtræder fra det tidspunkt, valgets resultat meddeles arbejdsgiveren, uanset om funktionen først indtræder senere.

For organiserede arbejdsmiljørepræsentanter skal valget tillige meddeles den faglige organisation.

 

December 2015

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >